SiteLock

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum

Lp.

Nazwisko i imię

Forma

Klasa

Termin

1.                  

Beyger Marek

Wykłady z filozofii,

1LC

2LC

3LC

październik

listopad

2.                  

Borkowska Anna

Przygotowania do matury,

Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego,

3LA

3GA

3GB

wtorek

8 godz. lekcyjna

3.                  

Garkowska Małgorzata

Przygotowanie do matury,

 

Projekt STEAM Like Leonardo,

3LA

 

3GA

piątek 2h lekcyjna

Środa 8h lekcyjna co 2 tyg

4.                  

Guzowski Dariusz

 

 

 

5.                  

Kalińska Iwona

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,

Opieka w trakcie wycieczek,

3GA

3GB

wg potrzeb uczniów

6.                  

Kaliński Jarosław

Opieka nad uczestniczką olimpiady polonistycznej i przygotowanie do konkursów,

Przygotowanie do matury,

2LD

 

 

 

3LB 3LC

wg potrzeb uczniów

7.                  

Kochner Elżbieta

Przygotowania do konkursów przedmiotowych i olimpiad,

Przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego

Uczniowie liceum i gimnazjum

 

 

wg potrzeb uczniów

8.                  

Kowalska Beata

Przygotowania do konkursów,

 Edukacja kulturalna (filmy, przedstawienia teatralne)

Chętni uczniowie

wg potrzeb i ogłoszeń o konkursach

9.              

Modrzyńska Grażyna

Przygotowania do matury,

Przygotowania do konkursu gimnazjalnego,

Koło chemiczne

3LB

3GA

 

2LB

poniedziałek 1h lekcyjna ,

czwartek 1h lekcyjna,

piątek 1h lekcyjna

10.              

Mokhtar Kharroubi Nadhir

Koło z języka francuskiego

ILO / II LO

poniedziałek 1h lekcyjna

11.              

Pietrzak Justyna

Zajęcia przygotowujące do konkursów

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

SKT „Z Górki”

 

Szkolne koło medialne

3 GB 1LO 2LC

 

3 GB

 

1 LO

 

wg terminów konkursów,

wtorek 1 h lekcyjna,

środa na 9 h lekcyjnej,

wg potrzeb (raz w miesiącu)

12.              

Puchałka Anna

Przygotowania do matury,

Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i konkursów,

3LB

3GB

 

3LB

piątek 1h lekcyjna,

wg potrzeb

13.              

Radzimińska Justyna

Wykłady z filozofii,

1LC

2LC

3LC

październik,

listopad,

14.              

Rzepkowski Mariusz

Chór szkolny

wszystkie klasy

poniedziałek 9h lekcyjna,

wtorek 9h lekcyjna,

czwartek 9h lekcyjna

15.              

Sęk Dorota

Przygotowanie do matury,

 

 

Zajęcia wyrównawcze,

Zajęcia rozszerzające treści programowe

3LB 3LC

 

 

 

2LD

wtorek 8h lekcyjna,

środa 8h lekcyjna,

według potrzeb,

piątek 1h lekcyjna,

16.              

Trąbczyńska Danuta

Zajęcia wyrównawcze ,

1 LD

2LD

wg potrzeb,

17.              

Tułodziecka Ewa

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego z j. angielskiego,

Koło wyrównawcze z j. angielskiego

3GB

 

2LD

wg potrzeb,

 

poniedziałek 1h lekcyjna,

18.              

Wałaszewska Elżbieta

Zajęcia przygotowujące do konkursów,

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,

Koło teatralne dla klas 3 gimnazjum,

Fakultety dla maturzystów poziom podstawowy i rozszerzony

3GA

3GB

 

3GA 3GB

 

wg potrzeb,

19.              

Wróbel Joanna

Przygotowanie do matury

 

Obserwacje nieba w astrobazie, 

3 LA

 

wszyscy

poniedziałek 1h lekcyjna,

wg potrzeb i możliwości

20.              

Żochowski Sławomir

Przygotowanie klas mundurowych do konkursów i zawodów,

wyjazdy na poligon

I lD i II LD

wg potrzeb