SiteLock

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum

L.p.

Nauczyciel

Dodatkowe zajęcia

Terminy

1

Beyger Marek

Koło Myśli Społecznej i Historycznej

Wg. potrzeb

2

Borkowska Anna

*Fakultety dla 3LB

*Koło dla gimnazjum przed konkursami

Czwartek-8:00

3

Borowska Dorota

Fakultety dla maturzystów

Środa-8:00

4

Olaś Krzysztof

Szkolne koło wolontariatu

 

5

Garkowska Małgorzata

*Koło zainteresowań dla uczniów klasy 2 GA

 

*Zajęcia w ramach projektu eTwinning

Wtorek-12:30

 

 

Wg. Potrzeb

 

6

Kalińska Iwona

*Koło z języka niemieckiego (przygotowujące uczniów do konkursów)

*Spotkania z uczniami biorącymi udział                      w projekcie edukacyjnym z języka niemieckiego

Wg. potrzeb

7

Kaliński Jarosław

Fakultety maturalne w zakresie podstawowym oraz fakultety przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym

Wg. potrzeb

8

Kochner Elżbieta

*Koło z języka rosyjskiego (przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad)

*Spotkania z uczniami gimnazjum w celu przygotowania do egzaminu gimnazjalnego

*Spotkania z uczniami klas III liceum w celu przygotowania do egzaminu maturalnego

 

9

Kurkowski Piotr

Koło strzeleckie

Poniedziałek-14:15

10

Kołodziejska Małgorzata

*Zajęcia przygotowujące uczniów do matury                  z języka niemieckiego

Poniedziałek-12:30

11

Kwiatkowska Lidia

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

IX, X-sobota, rajdy piesze, biwaki, wycieczki

12

Kwidzyńska Monika

*Koło dla maturzystów z  historii

 

*Koło filmowo-historyczne

Środa-8:00

 

Raz w miesiącu wg. Ustaleń z uczniami

13

Modrzyńska Grażyna

*Koło zainteresowań dla klasy 2GA

 

*Koło zainteresowań dla klasy 2LB

 

*Koło medyczne dla klasy 3LB

 

*Fakultety dla maturzystów kl. 3LB, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl. 3gim

 

*Zajęcia wyrównawcze

 

        

Środa-8:00

 

Środa-8:50

 

Piątek-8:00

 

 

 

Wg. potrzeb

14

Mokhtar Kharroubi Nadhir

*Szkolne Koło Sportowe

*Koło z języka francuskiego

Poniedziałek

Piątek 14:05

15

Pietrzak Justyna

*Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z języka polskiego (3GB)

*Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego (3GB)

*”Szkolne Koło Teatralne na Górce”

*”Szkolne Koło Medialne”

 

Poniedziałek-14:55

Wtorek-14:10

Czwartek-13:20 oraz 14:10

16

Puchałka Anna

*Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

*Przygotowanie do konkursu przedmiotowego                      z biologii

*Kółko wyrównawcze dla klasy 2LB + rozwiązywanie zadań maturalnych

Przed konkursami           i egzaminem

 

Poniedziałek-8:00

17

Radzimińska Justyna

*Język angielski dla maturzystów 3LB

*Koło myśli społecznej i historycznej

Środa-9:40-10:25

18

Rutkowska Paulina

Zajęcia fakultatywne dla uczniów klas III liceum przygotowujące do matury z geografii

Wtorek-14:10

19

Rzepkowski Mariusz

*Chór szkolny

*Prowadzenie radia szkolnego (internetowego)

*Gazeta szkolna w IILC

Poniedziałek -15:00

Środa-14:10, 15:00, 15:50

Czwartek-15:00

 

20

Sęk Bogdan

*Obserwacje astronomiczne dla uczniów gimnazjum i liceum

*Zajęcia dla maturzystów

*Zajęcia dla III GA

 

 

 

Środa-8:50

Piątek-8:50

21

Sęk Dorota

 *Zajęcia dla maturzystów

 

 

*Zajęcia wyrównawcze

Środa-8:50

Piątek-8:00

 

wg. potrzeb

22

Sochacka Arleta

Fakultety dla maturzystów

Czwartek-13:15

23

Stawska Beata

Zajęcia kolekcyjno-kompensacyjne

 

24

Stefańska Dominika

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym                     z matematyki – 3LC

Środa-15:00

25

Kowalska Beata

*Fakultety z języka polskiego dla kasy III LA

*Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów – terminy zgodne z ogłoszeniem konkursów

*Spotkania i praca z młodzieżą – konsultacje przed egzaminami (maturalnymi i gimnazjalnymi)

II semestr

Wg. potrzeb

26

Trąbczyńska Danuta

*Fakultety przygotowujące do matury

*Zajęcia przygotowujące do testu (3GB)

Poniedziałek-14:10

27

Wałaszewska Elżbieta

*Koło zainteresowań dla klasy humanistycznej liceum

*Koło teatralne dla klas gimnazjum

Czwartek-13:20

 

Piątek-14:10

28

Wróbel Joanna

*Szkolne Koło Astronomiczne – zajęcia obserwacyjne

*Zajęcia otwarte w Astrobazie – dla grup, wycieczek

Astrobaza-obserwacje wieczorne (zależne od pogody)

29

Żochowski Sławomir

SKM i COMBAT56

Każdy czwartek miesiąca