SiteLock

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

 

Prezydium Rady Rodziców

                           Katarzyna Pomiankiewicz    - przewodnicząca,

                           Sławomir Żochowski           - wiceprzewodniczący,

                           Irmina Krupa                       - skarbnik,

                           Magdalena Gurkowska       - sekretarz,

                           Piotr Wolski                        - członek,

 


 

Przedstawiciele Rady Rodziców z poszczególnych klas Gimnazjum i Liceum w roku szkolnym 2016/2017

Klasa I GA        - Irmina Krupa

Klasa I GB        - Agnieszka Kazaniecka

Klasa II GA      - Piotr Wolski

Klasa II GB      - Magdalena Gurkowska

Klasa III GA    - Monika Pudlińska

Klasa III GB    - Katarzyna Pomiankiewicz

Klasa I LA       - Jolanta Rzeszotarska

Klasa I LB       - Ewa Cieślik

Klasa I LC       - Anna Krajczyńska

Klasa II LA      - Sławomir Prądzyński

Klasa II LB      - Izabela Behling

Klasa II LC      - Sławomir Żochowski

Klasa III LA    - Agnieszka Mikołajczyk

Klasa III LB    - Wiesław Karwaszewski

Klasa III LC    - Bernadeta Podraza

Klasa III LD    - Katarzyna Jastrzębska