SiteLock

Oferta edukacyjna 2019

https://youtu.be/5nRKrFyJeZE

 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU - DOBRZYNIU

      

     

      W liceum ogólnokształcącym proponujemy naukę w klasach o rozszerzeniach:

A – politechnicznym (język angielski, matematyka, fizyka lub innformatyka),

B – biologiczno-chemicznym (język angielski, biologia, chemia),

C – humanistyczno-medialnym (język angielski, język polski, historia lub geografia),

D – mundurowym (język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie).

 

       Organizujemy także rozszerzenia międzyoddziałowe w grupach (dla uczniów z różnych klas), np.:

AD – matematyka i wiedza o społeczeństwie,

AB – matematyka i biologia*.

 

       *powstanie grup zależne jest od liczby zainteresowanych.

 

 

       Proponujemy uczniom wybór ciekawych i innowacyjnych przedmiotów uzupełniających:

 1. astronomia w praktyce,
 2. ekonomia w praktyce,
 3. matematyka z geogebrą,
 4. informatyka w naukach technicznych,
 5. łacina w naukach medycznych,
 6. fizyka w naukach medycznych,
 7. biologia w języku angielskim,
 8. technologia medialna,
 9. edukacja teatralna,
 10. historia XX wieku w języku angielskim,
 11. łacina w naukach humanistycznych,
 12. historia filozofii,
 13. atletyka terenowa,
 14. edukacja wojskowa,
 15. edukacja policyjna,
 16. ratownictwo,
 17. geografia turystyki,
 18. edukacja europejska*.

 

         * przedmioty do wyboru w różnych grupach, w kolejnych latach szkolnych.

 

 

       W naszej szkole dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami. W 2018 roku  budynek przeszedł kompleksową termomodernizację i remont.

       Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do przyjęcia uczniów do dwóch liceów:

 1. trzyletniego (po gimnazjum),
 2. czteroletniego (po szkole podstawowej).

 

 

Klasa

Rozszerzenia

Proponowane

przedmioty dodatkowe

Politechniczna

1.    matematyka

2.    język angielski

3.    fizyka lub informatyka

1.    matematyka z geogebrą

2.    astronomia w praktyce

3.    ekonomia w praktyce

4.    informatyka w naukach techn.

Biologiczno-chemiczna

1.    biologia

2.    język angielski

3.    chemia

1.    łacina w naukach przyrodn.

2.    fizyka w naukach med.

3.    biologia w języku ang.

Humanistyczno-medialna

 

 

1.    język polski

2.    język angielski

3.    historia lub geografia

     

1.    technologia medialna

2.    łacina w naukach humanist.

3.    edukacja teatralna (zaj. art.)

4.    historia XX wieku w j. ang.

5.    historia filozofii

Mundurowa

 

1.    język angielski

2.    geografia

3.    WOS

 

1.    atletyka terenowa

2.    edukacja wojskowa

3.    edukacja policyjna

4.    edukacja ratownicza

 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej trzyletniego liceum - .doc

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej trzyletniego liceum - pdf

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum - doc

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum - pdf