SiteLock

Historia szkoły

 

Historia szkoły - kalendarium

 

04.09.1945                utworzenie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Golubiu przy ul. Brodnickiej 37

11.09.1945                pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego pod kierunkiem dyrektora  Teofila Kandyby

12-13.07.1946           pierwsza mała matura w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym

18.09.1946                uzyskanie przez Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Golubiu statusu średniej szkoły państwowej

13.10.1946                uroczyste otwarcie ,,nowego budynku” szkoły - legendarny barak

1947                         przekształcenie szkoły w Miejskie Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne

15.06.1948                pierwsza duża matura - świadectwo z nr 1 posiada p. Hieronim Badowski

listopad 1954           przeniesienie szkoły z drewnianego baraku do budynku posądowego w Golubiu (obecnie ul. Kościelna)

wrzesień 1956          zakończenie remontu i powrót do wcześniejszej siedziby szkoły, rozpoczęcie intensywnych starań zmierzających do budowy  budynku szkolnego

03.09.1962               oddanie do użytku nowego budynku przy obecnej ul. PTTK - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, zarejestrowanego na liście szkół pod numerem 395

1970                         I zjazd absolwentów szkoły

1987                         utworzenie Zespołu Szkół składającego się z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

29-30.09.1995         III zjazd absolwentów, podczas którego miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazanie sztandaru oraz nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia szkoły

1995                      utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku ekonomicznym

1999                      w ramach istniejącego zespołu utworzono Liceum Techniczne o profilu społeczno-socjalnym

31.01.2000            inauguracja roku akademickiego Podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

13.09.2001            uroczyste otwarcie pracowni komputerowej ufundowanej przez prezydenta RP

2001                      utworzenie gimnazjum, pierwsze w historii szkoły ślubowanie gimnazjalistów

28.02.2003            uroczyste nadanie szkole imienia Anny Wazówny

2003                    początek rozbudowy szkoły

kwiecień 2004    pierwszy egzamin gimnazjalny uczniów naszej szkoły

maj 2005            pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny

wrzesień 2005    obchody 60-lecia szkoły

25.09.2009          otwarcie szkolnego boiska sportowego sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28.05.2012          odznaczenie Sztandaru Szkoły „Złotym Honorowym Krzyżem Związku

                            Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej”

29.05.2012          otwarcie Astrobazy

07.06.2014         Wizyta Mirosława Hermaszewskiego z okazji Festiwalu Astronomicznego