SiteLock

Historia szkoły

 

Historia szkoły - kalendarium

 

04.09.1945                utworzenie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Golubiu przy ul. Brodnickiej 37

11.09.1945                 pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego pod kierunkiem dyrektora  Teofila Kandyby

12-13.07.1946           pierwsza mała matura w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym

18.09.1946                uzyskanie przez Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Golubiu statusu średniej szkoły państwowej

13.10.1946                uroczyste otwarcie ,,nowego budynku” szkoły - legendarny barak

1947                          przekształcenie szkoły w Miejskie Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne

15.06.1948                pierwsza duża matura - świadectwo z nr 1 posiada p. Hieronim Badowski

listopad 1954           przeniesienie szkoły z drewnianego baraku do budynku posądowego w Golubiu (obecnie ul. Kościelna)

wrzesień 1956          zakończenie remontu i powrót do wcześniejszej siedziby szkoły, rozpoczęcie intensywnych starań zmierzających do budowy  budynku szkolnego

03.09.1962               oddanie do użytku nowego budynku przy obecnej ul. PTTK - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, zarejestrowanego na liście szkół pod numerem 395

1970                         I zjazd absolwentów szkoły

1987                         utworzenie Zespołu Szkół składającego się z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

29-30.09.1995         III zjazd absolwentów, podczas którego miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazanie sztandaru oraz nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia szkoły

1995                        utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku ekonomicznym

1999                        w ramach istniejącego zespołu utworzono Liceum Techniczne o profilu społeczno-socjalnym

31.01.2000              inauguracja roku akademickiego Podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

13.09.2001              uroczyste otwarcie pracowni komputerowej ufundowanej przez prezydenta RP

2001                        utworzenie gimnazjum, pierwsze w historii szkoły ślubowanie gimnazjalistów

28.02.2003              uroczyste nadanie szkole imienia Anny Wazówny

2003                       początek rozbudowy szkoły

kwiecień 2004       pierwszy egzamin gimnazjalny uczniów naszej szkoły

maj 2005               pierwszy zewnętrzny egzamin maturalny

wrzesień 2005       obchody 60-lecia szkoły

25.09.2009             otwarcie szkolnego boiska sportowego sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28.05.2012             odznaczenie Sztandaru Szkoły „Złotym Honorowym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej”

29.05.2012             otwarcie Astrobazy

07.06.2014            Wizyta Mirosława Hermaszewskiego z okazji Festiwalu Astronomicznego

11.09.2015           w Warszawie z okazji 10-lecia eTwinning’u  Gimnazjum im. Anny Wazówny dostało wyróżnienie Top School of the Decade in Poland.

24.11.2015          odbyła się Gala Rozdania Nagród Edukacyjnych FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Zwycięzcą w kategorii Edukacja Szkolna zostało Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu za realizację projektu Comenius Why Maths? (realizowanego w latach 2012-2014).

06.02.2016          „Siedemdziesięciolecie” Szkoły i Zjazd Absolwentów.

20.05.2016          w Warszawie  odbyła się gala rozdania nagród ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2016”. Laureatem I miejsca w kategorii dla nauczycieli, realizujących projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning, została Małgorzata Garkowska, nauczycielka Gimnazjum im. Anny Wazówny.

26.08.2016        podczas narady dyrektorów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zostało wyróżnione za najwyższy  wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym.

20.02.2017          eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji gościli w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie promowali program Erasmus+.

07.12.2017          w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród w konkursie "EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media". Projekt Why Maths? realizowany przez Gimnazjum im. Anny      Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu został laureatem w kategorii specjalnej "30-lecie ERASMUS +".

Termomodernizacja i remont budynku szkoły – rok szkolny 2017/2018