Gimnazjum

Nazwa konkursu/olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Etap/uzyskany tytuł

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) ucznia

 

XIV Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

Sandra Podczaska

Michał Lenartowicz

Bartosz Grabowski

 

Etap rejonowy

udział

udział

udział

 

Marek Beyger

Liga  Zadaniowa UMK

Julia Kubacka

Oskar Kanigowski

III miejsce

III miejsce

Małgorzata Garkowska

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

 o Prawie

 

Sandra Podczaska

Etap wojewódzki

finalista

Marek Beyger

 

Humanista Roku 2017

 

Dominika Becmer

Etap wojewódzki

finalista

Marek Beyger

Justyna Radzimińska

Monika Kwidzyńska

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Paulina Bieganowska

udział

Elżbieta Wałaszewska

 

Liceum

Nazwa konkursu/olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Etap/uzyskany tytuł

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) ucznia

 

XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

 

Marcelina Sikora

Etap okręgowy

udział

 

Elżbieta Kochner

 

Konkurs Sienkiewiczowski

 

Marta Bartosińska

Dominika Mrozowska

Lidia Petrykowska

Etap okręgowy

I miejsce

I miejsce

I miejsce

 

Beata Kowalska

Ogólnopolski Konkurs

"Zwykli ludzie Wielkimi Bohaterami".

Marcelina Sikora

Monika Podraza

 II miejsce

II miejsce

 Justyna Radzimińska

Marek Beyger

 

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

Sebastian Depczyński

Ziemowit Karpiński

Hubert Marcinkowski

Etap okręgowy

udział

udział

udział

 

Marek Beyger

 

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

 

Jakub Milarski

Jakub Murawski

Sebastian Depczyński

Etap okręgowy

wyróżnienie

udział

udział

 

Marek Beyger

 

Olimpiada Wiedzy o III RP

 

Jakub Milarski

Marcelina Sikora

Ziemowit Karpiński

Sebastian Depczyński

Etap okręgowy

laureat

udział

udział

udział

 

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

 

 

Olimpiada Wiedzy Historycznej

 

Zuzanna Kwiatkowska

 

Etap okręgowy

laureat

 

 

Marek Beyger,Justyna Radzimińska,

Monika Kwidzyńska

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce

 i Świecie Współczesnym

 

Jakub Milarski

Sebastian Depczyński

Jakub Murawski

Wiktor Żochowski

Etap okręgowy

wyróżnienie

udział

udział

udział

 

Marek Beyger

VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

chór szkolny

udział

 Mariusz  Rzepkowski

 

V Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Bartosz Laskowski

Nataniel Rutkowski

Maciej Jarosław Wiśniewski

Maciej Wiśniewski

Wojciech Makuch

Etap wojewódzki

III miejsce

III miejsce

III miejsce

III miejsce

III miejsce

 

Joanna Wróbel

 

XIII Regionalny Konkurs

 o Samorządzie Terytorialnym

 

Sebastian Depczyński

Karol Fingas

Jakub Murawski

Iwona Bruzdowska

Aleksandra Grabowska

Aleksandra Kozerska

Etap wojewódzki

finalista

finalista

finalista

finalista

finalista

finalista

 

Marek Beyger, Justyna Radzimińska,

Monika Kwidzyńska

 

 

I Ogólnopolski  Konkurs Historyczny ,,Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Laura Bukowska

Agata Jabłońska

Wiktoria Bogdańska

Sandra Klonowska

Weronika Blonkowska

Monika Mytlewska

Nikola Lewandowska

laureat

laureat

laureat

finalista

finalista

finalista

finalista

 Jarosław Kaliński

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

Jarosław Kaliński

Marek Beyger, Justyna Radzimińska, Monika Kwidzyńska

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

 

Nikola Lewandowska

Etap wojewódzki

wyróżnienie

 

Marek Beyger

Konkurs Historyczny ,,Kujawsko-pomorskim szlakiem historii-Znani-nieznani”

 

Bartosz Laskowski

Etap wojewódzki

wyróżnienie

 

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny im.gen.Elżbiety Zawadzkiej

 

Marcelina Sikora

Etap wojewódzki

finalista

 

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

 

Ogólnopolski Konkurs  Historyczno-Literacki

,,II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach świadków”

Zuzanna Kwiatkowska

 I miejsce

Marek Beyger,Justyna Radzimińska

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

o Solidarności

 

Sebastian Depczyński

Wiktor Żochowski

Etap wojewódzki

finalista

finalista

 

Marek Beyger

 

Wojewódzki Konkurs z fizyki

 

Karol Lazarowski

Aleksander Mikołajczyk

Etap rejonowy

udział

udział

 

Bogdan Sęk

XXXV Olimpiada Ekologiczna

 

Patrycja Markiewicz

Etap wojewódzki

finalista

 

Anna Borkowska

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

 

Weronika Wiśniewska

Patrycja Markiewicz

Izabela Zelmańska

Etap wojewódzki

II miejsce

III miejsce

V miejsce

 

Anna Borkowska