SiteLock

Fundusz Pomocy Szkole - "CEGIEŁKA"

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat w roku szkolnym 2016/2017. Wysokość ustalonej (dobrowolnej) wpłaty na RR wynosi 20 złotych na semestr.

Jednocześnie Rada Rodziców postanowiła podtrzymać funkcjonowanie Funduszu na Rzecz Szkoły w roku szkolnym 2016/2017. W związku z tą decyzją prosimy o dobrowolne wpłaty do wychowawców klas, do Sekretarza Szkoły lub na konto Rady Rodziców. Sugerowana kwota to 10 złotych na miesiąc, jednak wdzięczni będziemy za każde okazane wsparcie.

Konto Rady Rodziców : Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu

40 9489 0002 2001 0000 0446 0001

Prosimy o umieszczanie dopisku : - na RR lub : - na Fundusz na Rzecz Szkoły.

 


 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 wznowiono działanie FUNDUSZU POMOCY SZKOLE.

            W związku z powyższym od września 2015 roku, oprócz stałej opłaty na Radę Rodziców (20 zł na semestr), zbieramy dodatkowe środki finansowe - "CEGIEŁKI FPS". Podczas wywiadówek nasza inicjatywa konsultowana była z rodzicami uczniów "Wazówny", którzy zdecydowali się wspierać Szkołę finansowo.

            W związku z powyższym Rada Rodziców ustaliła, że rodzice:

  • wspierają Szkołę dobrowolnie,
  • wpłacają kwoty o dowolnej wysokości,
  • wpłat dokonują w wybranej formie:

-     uczeń wpłaca pieniądze wychowawcy,

-     uczeń wpłaca pieniądze sekretarzowi szkoły,

-     rodzic dokonuje przelewu na konto Rady Rodziców, z dopiskiem "CEGIEŁKA FPS" - 40 9489 0002 2001 0000 0446 0001,

  • Środki FPS pozostają w całości do dyspozycji Rady Rodziców, która wydatkuje je na cele związane z funkcjonowaniem Szkoły, listę wydatków ustala w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

                                                                                                                        przew. Prezydium RR

                                                                                                                    Katarzyna Pomiankiewicz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            W związku z decyzją Rady Rodziców o zbieraniu środków finansowych - "CEGIEŁKA FPS" informuję, że uczniowie poszczególnych klas mogą wpłacać pieniądze przekazane przez rodziców wychowawcom lub sekretarzowi Szkoły:

           

1 I GA wych. Małgorzata Garkowska 9 I LC wych. Arleta Sochacka
2 I GB wych. Justyna Pietrzak 10 II LA wych. Paulina Rutkowska
3 II GA wych. Dorota Borowska 11 II LB wych. Anna Borkowska
4 II GB wych. Danuta Trąbczyńska 12 II LC wych. Mariusz Rzepkowski
5 III GA wych. Justyna Radzimińska 13 III LA wych. Ewa Tułodziecka
6 III GB wych. Dorota Sęk 14 III LB wych. Jolanta Mueller
7 I LA wych. Joanna Wróbel 15 III LC wych. Monika Kwidzyńska
8 I LB wych. Grażyna Modrzyńska 16 III LD wych. Dominika Stefańska

 

                                                                                                                                        dyrektor

                                                                                                                                 Piotr Wiśniewski

         

                  W imieniu Rady Rodziców dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na dokonywanie wpłat "CEGIEŁKA FPS" i wspierają naszą inicjatywę. Wychowawcom klas dziękuję za wsparcie - zaangażowanie w zbieranie pieniędzy przekazywanych przez uczniów.

 

                                                                                                                          przew. Prezydium RR

                                                                                                                      Katarzyna Pomiankiewicz

 


 

 

1. Stan konta z poprzedniego roku szkolnego 2014/2015:     5588,52 zł

      2. Składki zebrane w roku szkolnym 2015/2016:

          - na Radę Rodziców                       - 7920,00 zł

          - na Fundusz Pomocy Szkole         - 5910,00 zł

      3. Wydatki łącznie:   12303,47 zł   

            w tym

* nagrody dla uczniów, teczki do świadectw, birety

- 4598,69 zł

* słodycze (Dzień Dziecka, zakończenie klas III), kanapki dla III klas gimnazjum

- 1054,07 zł

* wyjazdy ( na konkursy, olimpiady, biwaki)

- 3740,50 zł

* imprezy szkolne (połowinki, studniówka, Dzień Nauczyciela, 70 - lecie szkoły)

- 2150,00 zł

* inne (wymiana młodzieży z Litwą, AIESEC)

- 760,00 zł

Pieniądze z Funduszu Pomocy Szkole przeznaczono na zakup szafek odzieżowych dla liceum.

 

Katarzyna Pomiankiewicz