SiteLock

ePUAP

 

 

ePUAP to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Może korzystać z niej każdy obywatel, który posiada dostęp do Internetu i ma założone konto na platformie ePUAP. 

Do przesłania dokumentu potrzebne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o podpisie elektronicznym - Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Szkół nr 1 

im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu

 

 

W przypadku chęci złożenia wniosku przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej potrzebne jest posiadanie konta na Platformie ePUAP.