SiteLock

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego, który do 30 października 2018 r. przyniesie do pedagoga szkolnego opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja) ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do jego potrzeb wg zaleceń Poradni.

O sposobie dostosowania decyduje Rada Pedagogiczna wybierając z dostępnych form zawartych w komunikacje CKE na podstawie opinii o uczniu z Poradni.

Do 20 listopada 2018 r. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Uczeń składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie do 23 listopada 2018 r.

 

Jeśli opinia z Poradni była już dostarczona do szkoły w latach wcześniejszych proszę o upewnienie się u pedagoga szkolnego, że dany dokument rzeczywiście znajduje się w szkolnej dokumentacji i czy uprawnia ucznia do skorzystania z dostosowania.

 


 

 

 


Podręczny zbiór informacji dla gimnazjalistów na stronie: egzaminy.edu.pl

Egzamin gimnazjalny - powtórka przed egzaminem i klasówką: klasówka.onet.pl

Egzamin gimnazjalny na stronie edulandia,pl

Poprzednie edycje egzaminu próbnego z Wydawnictwem Operon:         

http://www.operon.pl/egzamin_gimnazjalny_z_operonem/poprzednie_edycje