SiteLock

Dokumenty szkolne

 

  • Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

  • Polityka Prywatności Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu
  • Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu
  • Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu
  • Regulamin Zespołów Klasowych Gimnazjum nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu 
  • Regulamin Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu
  • Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu 
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu