SiteLock

Dokumenty szkolne

 

  • Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

  • Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  • Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu
  • Regulamin Zespołów Klasowych Gimnazjum nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu