SiteLock

Komunikat Rady Rodziców

 

 

15.12.2016

            Proszę o uzupełnienie wpłat na Radę Rodziców (20 zł/na semestr) oraz na Fundusz Pomocy Szkole.

            Pieniądze wpłacać można do wychowawców klas podczas wywiadówek, w sekretariacie  szkoły lub na konto Rady Rodziców:

            Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu 40 9489 0002 2001 0000 0446 0001.

            Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty.

                                                                                   przew. Katarzyna Pomiankiewicz

 


 

      1. Stan konta z poprzedniego roku szkolnego 2014/2015:     5588,52 zł

      2. Składki zebrane w roku szkolnym 2015/2016:

          - na Radę Rodziców                       - 7920,00 zł

          - na Fundusz Pomocy Szkole         - 5910,00 zł

      3. Wydatki łącznie:   12303,47 zł   

            w tym

* nagrody dla uczniów, teczki do świadectw, birety

- 4598,69 zł

* słodycze (Dzień Dziecka, zakończenie klas III), kanapki dla III klas gimnazjum

- 1054,07 zł

* wyjazdy ( na konkursy, olimpiady, biwaki)

- 3740,50 zł

* imprezy szkolne (połowinki, studniówka, Dzień Nauczyciela, 70 - lecie szkoły)

- 2150,00 zł

* inne (wymiana młodzieży z Litwą, AIESEC)

- 760,00 zł

Pieniądze z Funduszu Pomocy Szkole przeznaczono na zakup szafek odzieżowych dla liceum.

 

Katarzyna Pomiankiewicz

 


 

 

Klasa

Wychowawca

RADA RODZICÓW

FPS

2013/2014

cały rok

2014/2015

cały rok

2015/2016

do 01.04

2015/2016

do 01.04

I GA

D.Borowska

-----

----

340

600

I GB

D.Trąbczyńska

-----

----

320

290

II GA

J.Radzimińska

-----

520

260

780

II GB

D.Sęk

----

520

180

190

III GA

B.Śliżak

brak danych

540

480

100

III GB

K.Jankowska

980

880

0

0

I LA

P.Rutkowska

-----

----

400

270

I LB

A.Borkowska

-----

----

800

720

I LC

M.Rzepkowski

-----

----

520

360

II LA

E.Tułodziecka

----

580

620

690

II LB

R.Jagodziński

----

480

0

0

II LC

M.Kwidzyńska

-----

340

440

100

II LD

D.Stefańska

-----

940

620

320

III LA

M.Garkowska

0

840

280

100

III LB

G.Modrzyńska

400

260

360

480

III LC

I. Kalińska

460

260

40

60