Golub-Dobrzyń, dnia 20 listopada 2020 r.

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym, będącym skutkiem sytuacji epidemicznej w kraju, a w związku z tym brakiem możliwości bezpośrednich wpłat dobrowolnej składki na Radę Rodziców do wychowawców klas, istnieje możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe o numerze

       40 9489 0002 2001 0000 0446 0001 

Przypominamy, iż termin wpłaty pierwszej raty składki upływa w dniu   30 listopada 2020r.

                                                                        Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                 Justyna Klewicz