Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny pragnie podziękować wszystkim darczyńcom za ubiegłoroczne przekazanie Szkole 1% odpisu ze swoich podatków. Kwota, którą przekazało nam Toruńskie Towarzystwo Pomocy Szkole zostanie przelana na konto Rady Rodziców i rozdysponowana zgodnie z naszymi potrzebami. Pragniemy podziękować pani Monice Rojek, Irminie Krupie, Bożenie Stahnke, panu Dariuszowi Iwańskiemu, Tomaszowi Wiśniewskiemu, Mieczysławowi Łukiewskiemu, Wiesławowi Rojkowi, Piotrowi Kurkowskiemu oraz państwu Katarzynie i Zbigniewowi Pomiankiewiczom i Izabeli i Krzysztofowi Bejgerom za pozytywną odpowiedź na naszą prośbę.

            W imieniu całej społeczności uczniowskiej dziękuję również wielu anonimowym darczyńcom, którzy wsparli finansowo Wazównę.

Serdecznie dziękujemy!