Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. (do godziny 15:00) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.