Od dzisiaj 15 czerwca 2020 r. trwa rekrutacja do  Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do składania "Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum". Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej:

https://www.serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/redir,5485

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziecie w zakładce powyżej pod nazwą REKRUTACJA