Ze względu na specjalne warunki zdawania matur w bieżącym roku, bardzo prosimy o bieżące śledzenie komunikatów, dotyczących organizacji egzaminów w szkole w poszczególnych dniach.

Ważne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego:

 

1. Punktualne przybycie do szkoły wszystkich zdających:

  • w dniach 8, 9 i 10 czerwca - egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 8:00
  • w dniach 8 i 10 czerwca – egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i języka angielskiego: 13:30
  • pozostałe egzaminy: 8:30 oraz 13:30.

2. Wszyscy zdający muszą mieć zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica lub materiał) oraz przestrzegać zachowania przynajmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

5. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji gdy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów np. maskotki, telefony. Rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie, torby) zdający pozostawiają na czas egzaminu w salach:

  • Absolwenci klas 3LA i 3LB w sali nr 14
  • Absolwenci klasy 3LC oraz pozostałe osoby w sali nr 15
  • Absolwenci klasy 3LD w sali nr 16.

7. Zdający, którzy oczekują w szkole na egzamin o godz. 14, przebywają w salach nr 100 i 109 z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych osób.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną wodę.

 

Egzamin maturalny - prezentacja dla  absolwentów

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/20200515_PrzeprowadzanieegzaminowCOVIDWytyczne.pdf  

 

Pozostałe informacje w menu bocznym w zakładce Matura 2020