Poznaliśmy właśnie nowe terminy egzaminów maturalnych. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca w poniedziałek i zakończą (w przypadku naszej szkoły) 24 czerwca. Zgodnie z oczekiwaniami, w tym roku egzaminy ustne nie zostaną przeprowadzone.

W tabeli przedstawiamy uproszczony harmonogram matur pisemnych.

Data

Dzień tygodnia

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8 czerwca

poniedziałek

język polski – pp

język polski – pr

9 czerwca

wtorek

matematyka – pp

--------------------------------

10 czerwca

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

15 czerwca

poniedziałek

matematyka – pr

--------------------------------

16 czerwca

wtorek

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

17 czerwca

środa

chemia – pr

informatyka – pr

18 czerwca

czwartek

język niemiecki – pp

--------------------------------

19 czerwca

piątek

geografia – pr

--------------------------------

22 czerwca

poniedziałek

język rosyjski – pp 

--------------------------------

24 czerwca

środa

fizyka – pr

historia – pr

 

Terminy dodatkowe egzaminów maturalnych dla abiturientów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do nich w terminie dodatkowym rozpoczynają się 8 lipca i kończą 14 lipca.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września o godzinie 14:00

Ważne: wyniki matury przeprowadzonej w pierwszym terminie będą upublicznione do 11 sierpnia.

Szczegóły dotyczące organizacji przebiegu tegorocznych egzaminów maturalnych są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Życzymy powodzenia!

Dyrektor Szkoły

Piotr Wiśniewski