W naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”, w której udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych. Zajęcia dotyczyły kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian.

Aktorzy przybliżyli najważniejsze wydarzenia z okresu Polski pierwszych Piastów. Zaprezentowali również walki wojowników słowiańskich, przedstawiając jednocześnie okoliczności konfliktów z ówczesnymi sąsiadami naszego kraju. W scenkach historycznych brała udział publiczność. Podsumowaniem lekcji był konkurs wiedzy na temat wczesnego średniowiecza. Uczniowie, którzy znali odpowiedzi na zadawane pytania, otrzymali nagrody w postaci Denarów Bolesława Chrobrego.