W latach 2012-2014 w Liceum Ogólnokształcącym w ZS nr 1 im. Anny Wazówny w ramach Programu Comenius realizowana jest Partnerska Współpraca Szkół „Skills for life, skills for future”, której głównym celem jest wyposażenie uczniów w kompetencje interpersonalne, mające ułatwić im zaistnienie na zmieniającym się rynku pracy.

Dotychczas młodzi ludzie uczestniczyli w dwóch wizytach zagranicznych (Słowacja, Hiszpania), spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, m. in. strażakami, ratownikiem medycznym, doradcą zawodowym, pracownikami Inicjatywy JEREMIE, wspierającej finansowo przedsiębiorców czy bibliotekarkami z Biblioteki Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu i Biblioteki Głównej UMK w Toruniu. Brali udział w pokazowym procesie w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, a następnie w spotkaniu z pracownikami Wydziału Karnego. Ponadto poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zawodowego języka angielskiego, przeszli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz poznali zasady ruchu drogowego krajów partnerskich. W kwietniu minionego roku szkolnego w ramach projektu pięć uczennic liceum, które od września pracują aktywnie w programie Comenius, wyjechało do Hiszpanii. To Milena Jabłońska, Joanna Mierzejewska, Paulina Laskowska, Martyna Foksińska i Anna Krzyżek i dwie nauczycielki Justyna Radzimińska i Agnieszka Machado Joaquim – koordynator projektu.  Był to drugi wyjazd w ramach programu, w styczniu duża grupa uczniów przebywała na Słowacji.  Celem wyjazdu było dzielenie się  efektami pracy z partnerami ze Słowacji, Hiszpanii, Finlandii i Węgier. Nasze uczennice podczas wizyty roboczej wygrały konkurs Business English W trakcie spotkania partnerzy projektu zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na drodze, wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy  Młodzież miała okazję poznać brytyjską studentkę Ashleen Foy, która zapoznała uczniów z korzyściami, jakie płyną z udziału w programie Erasmus oraz zaprezentowała, na jakich zasadach studenci mogą w programie uczestniczyć. Językiem roboczym projektu jest język angielski, co oznacza, ze uczniowie prezentowali efekty pracy oraz komunikowali się w tym właśnie języku.

Koordynatorki projektu Ewa Tułodziecka i Dorota Borowska

   Teatr antyczny   Miejsca na widowni   Wszyscy razem    W teatrze