SiteLock

Szymon Krzykowski prymusem Pomorza i Kujaw!

            Najlepszym uczniem z powiatu golubsko-dobrzyńskiego okazał się Szymon Krzykowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

            W ubiegłym roku szkolnym Szymon został laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii. Opiekunem Szymona jest Joanna Wróbel, nauczycielka fizyki. Obecnie uczeń zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego z chemii. Nauczycielem prowadzącym ucznia jest Grażyna Modrzyńska.

            Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” to szansa rozwoju edukacyjnego dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

            Aby ubiegać się o to stypendium, uczeń powinien spełnić kilka warunków, np.: uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady. Szymon jest laureatem konkursu, ponadto spełnił również warunek dotyczący odpowiedniej średniej z wybranych przedmiotów.

            Na tym nie koniec. Stypendysta nie tylko odbiera nagrodę i spoczywa na laurach, ale intensywnie pracuje i rozwija się w wybranym kierunku. Służy temu  Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Stypendysty,  który uczeń układa wraz ze swoim opiekunem dydaktycznym. Plan ten zawiera przede wszystkim cele edukacyjne oraz zadania i działania podjęte na rzecz osiągnięcia podjętych celów.

            Była to już trzecia edycja projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, realizowanego przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ciągu dwóch pierwszych edycji programu z tej pomocy skorzystało 3,2 tysiąca młodych ludzi. Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

            Dyrekcja  szkoły serdecznie gratuluje sukcesu Szymonowi oraz jego Rodzicom, a także wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do wysokich osiągnięć edukacyjnych naszego ucznia. Życzymy dalszych sukcesów i sięgania po kolejne laury zwycięstw w konkursach i olimpiadach.

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

  Joanna Wróbel