SiteLock

Kolędy w językach obcych

            W Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny uczniowie mogą wybierać naukę drugiego języka obcego spośród rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego. W liceum języki niemiecki i rosyjski nauczane są na poziomie podstawowym, w grupach dla początkujących i zaawansowanych, francuski natomiast nauczany jest na poziomie podstawowym dla początkujących. Język angielski we wszystkich klasach liceum nauczany jest na poziomie rozszerzonym.

            Popołudniowe czwartkowe śpiewanie kolęd było możliwością zaprezentowania umiejętności językowych poszczególnych grup uczniów.

                                                                                                                                 DG