SiteLock

Sprzątanie Świata

            Akcją koordynowała nauczycielka biologii Anna Puchałka. Celem tegorocznej akcji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody oraz ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów.  Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. 

                                                                                                                                                             AP