SiteLock

Zbiórka elektrośmieci

            „Zbiórka elektrośmieci na rzecz szkoły” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie młodzieży do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

            Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

                                                                                                                                 DG