SiteLock

O bezpieczeństwie i zagrożeniach

            W spotkaniu udział brały klasy 1LAB, 1LC i 1LD. Asp. Małgorzata Lipińska przedstawiła młodzieży przepisy związane z przestępczością narkotykową. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kary grożą za posiadanie narkotyków, udzielanie ich nieletnim i handel. Za każdą z wymienionych czynności grozi kara pozbawienia wolności . Jednak nie tylko, ponieważ osoba raz ukarana za takie przestępstwo na zawsze pozostaje w rejestrze skazanych.

            W dalszej części spotkania uczniowie zapoznali się z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W niej zawarte są i wytłumaczone podstawowe definicje związane z narkomanią. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest uzależnienie fizyczne i psychiczne, na czym polega głód narkotykowy, w jaki sposób odstawia się narkotyki. Padły także pojęcia "złoty strzał", "detoks", "narkomania", które w profesjonalny sposób zostały wyjaśnione i omówione przez naszych gości. Policjanci zaprezentowali także sprzęt i testery do badania obecności środków psychoaktywnych w organizmie człowieka.

            W sprawie narkotyków pytania mogła zadawać także młodzież. W ostatniej części spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to jest cyberprzestępczość i w jakim stopniu dotyczy ona młodzieży. Policjanci zaprezentowali kilka krótkich filmików, mówiących o skutkach i konsekwencjach cyberprzemocy w szkołach.

            Spotkania z przedstawicielami policji odbędą się także z innymi klasami.

                                                                                                                                 BS