SiteLock

"Wazówna" we współpracy z NATO MP COE

            Płk. Wasielewski przybył do naszej szkoły na zaproszenie wicedyrektora Dariusza Guzowskiego. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy między "Wazówną" i Centrum oraz uzgodnienia, dotyczące zorganizowania w "Wazównie" okręgowych eliminacji olimpiady przedmiotowej związanej z tematyką bezpieczeństwa. Gość spotkał się z dyrekcją szkoły i nauczycielkami, które będą zaangażowane w przygotowania do przeprowadzenia eliminacji olimpiady.

            Następnie udał się na spotkanie z przedstawicielami samorządu powiatu - starostą Andrzejem Okrucińskim i wicestarostą Franciszkiem Gutowskim. Rozmowy dotyczyły organizacji okręgowego etapu olimpiady w powiecie golubsko-dobrzyńskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DG