SiteLock

Konkurs astronomiczny rozstrzygnięty

             Uroczystość odbyła się w Toruniu w Domu Kopernika. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza oglądała film „Wszechświat” (kino 4D), który prezentował obecny stan wiedzy na ten temat. Druga wraz z przewodnikiem zwiedzała "Dom Kopernika". Można było zapoznać się z czasami odkrywcy, jego historią i dokonaniami.

            Następnie nastąpiła zamiana grup, a po niej wręczanie nagród. Atrakcyjne upominki, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczali członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i radna sejmiku Elżbieta Piniewska. Obecni byli również: wicekurator Maria Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Domicela Kopaczewska, zastępca dyrektora tegoż departamentu Czesław Ficner, członkowie kapituły, którzy wybrali laureatów oraz prowadząca uroczystość, naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Renata Drozdowska.

            Na koniec uczestnicy gali udali się na lunch szefa kuchni restauracji "Nicolaus".

 

                                                                                                                      Joanna Wróbel