SiteLock

Bezpieczna szkoła

            Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczyciel i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole. Mentorami projektu są Beata Stawska w gimnazjum oraz Mariusz Rzepkowski w liceum.

            16 maja podczas zebrań rodziców przekazane zostały najważniejsze informacje zawarte w prezentacji i filmie związane z zagrożeniami cyfrowymi. Rodzice otrzymali  ciekawe ulotki przygotowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

            21 maja zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dla gimnazjalistów. Uczniowie wzięli udział w pogadance i warsztatach prowadzonych przez edukatora projektu, Michała Szymczaka. W spotkaniu ogólnym wzięły udział wszystkie klasy, natomiast warsztaty odbyły się indywidualnie dla każdej klasy.

            23 maja przeszkoleni zostali nauczyciele. Szkolenie będzie prowadził także Michał Szymczak. 25 maja odbył się Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dla licealistów.          

                                                                                               Beata Stawska