SiteLock

Liceum i technikum zapraszają do podjęcia nauki

 

            Tradycyjnie w ofercie szkoły są następujące klasy:

 

I A - POLITECHNICZNA. W klasie realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym oraz

3 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
   MATEMATYKA,
   JĘZYK ANGIELSKI,
   FIZYKA lub INFORMATYKA lub BIOLOGIA (wybór trzeciego przedmiotu zależy od preferencji uczniów i liczebności grup).
Aby rozwijać zainteresowania uczniów realizuje się również
PRZEDMIOTY DODATKOWE, w tej klasie to np.
astronomia w praktyce,
ekonomia w praktyce,
matematyka z geogebrą,
informatyka w naukach techn. (wybór przedmiotu zależy od zainteresowań uczniów).

 

I B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA. W klasie realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym oraz
3 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
BIOLOGIA,
CHEMIA,
JĘZYK ANGIELSKI.
Aby rozwijać zainteresowania uczniów realizuje się również
PRZEDMIOTY DODATKOWE to np.
łacina w naukach medycznych
fizyka w naukach medycznych
biologia w języku angielskim (wybór przedmiotu dodatkowego zależy od zainteresowań uczniów).

 

I C - KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA / HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA. W klasie realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym oraz

3 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

grupa HUMANISTYCZNO-MEDIALNA:
   JĘZYK POLSKI

   JĘZYK ANGIELSKI,
   HISTORIA lub GEOGRAFIA (wybór trzeciego przedmiotu zależy od zainteresowań uczniów i liczebności grup).

grupa HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA:
   JĘZYK POLSKI

   JĘZYK ANGIELSKI,
   II JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (wybór języka zależy od zainteresowań uczniów i liczebności grup).

Aby rozwijać zainteresowania uczniów realizuje się również
PRZEDMIOTY DODATKOWE, w tej klasie to np.
technologia medialna,
edukacja teatralna,
historia XX wieku w języku angielskim
historia filozofii (wybór przedmiotu zależy od zainteresowań uczniów).

 

I D - KLASA MUNDUROWA / EUROPEJSKA. W klasie realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym oraz

3 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
   JĘZYK ANGIELSKI,
   GEOGRAFIA.

Aby rozwijać zainteresowania uczniów realizuje się również
PRZEDMIOTY DODATKOWE, w tej klasie to

GRUPA MUNDUROWA:
edukacja wojskowa,

edukacja policyjna,
ratownictwo (edukacja pożarnicza),
atletyka terenowa.

GRUPA EUROPEJSKA:
geografia turystyki,

edukacja europejska.

 

TECHNIKUM proponuje nauczanie dwóch zawodów:

TECHNIK HANDLOWIEC - absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstw.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.