SiteLock

Humaniści na wykładach o literaturze

            Wysłuchali czterech wykładów o tematyce: "Ojczyzna - blizna". Z dziejów toposu w poezji polskiej 1795-1918,  prelegent: prof. dr hab. Bogdan Burdziej, „Lustro poezji” - „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana, prelegent: dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK,  Czy futuryści byli kanibalami? "Mięso kobiet" Bruno Jasieńskiego i nie tylko, prelegent: dr hab. Rafał Moczkodan,  "Podwójny oddech". Erotyki Zbigniewa Herberta  – prelegent: dr hab. Radosław Sioma.

            Dla humanistów była to okazja do rozwijania zainteresowań filologicznych. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu pod opieką Elżbiety Wałaszewskiej i Justyny Pietrzak.