SiteLock

O propagandzie z IPN-em

            Lekcje prowadziła dr Kamila Churska-Wołoszczak pracowniczka działu edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Warsztaty łączące elementy historii, języka polskiego i archiwistyki odbywają się cyklicznie od czterech lat. Inicjatorką współpracy z działem edukacji IPN-u jest nauczycielka języka polskiego i historii Beata Kowalska.