SiteLock

Humaniści w Warszawie

            Pierwszego dnia młodzież zwiedziła Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – dawnym majątku Krasińskich, gdzie zapoznała się z historią życia romantycznego poety oraz jego rodziny. Następnie uczestniczyła w lekcji „Muzealne przeboje” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tam uczniowie mogli na żywo obejrzeć znane im z podręcznika dzieła sztuki, np. „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki.

Wieczorem licealiści udali się do Teatru Wielkiego, gdzie obejrzeli operę pt. „Goplana” na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Zarówno spektakl, jak i samo wnętrze teatru zrobiło na nich ogromne wrażenie.

            Kolejny dzień grupa rozpoczęła od zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Przejście kanałami, nagrania z relacjami uczestników walk, pamiątki po poległych, a także widok zrównanej z ziemią Warszawy wzbudziły refleksje nad losem ludzi uwikłanych w wojenną zawieruchę.

Następnie młodzież odwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, gdzie zapoznała się z wieloletnią historią żydowskiej kultury na ziemiach polskich oraz kolejami trudnych relacji polsko-żydowskich.