SiteLock

Superwyjazdy na łyżwy

            Jazda na łyżwach wpływa na wszechstronny rozwój organizmu, hartuje organizm i wyzwala endorfiny - hormony szczęścia ;-).

            Odnośnie sprawności motorycznej to: uczeń poznaje ćwiczenia, podnoszące poziom zwinności, szybkości, skracając czas reakcji na bodźce i sygnały zewnętrzne; odnośnie umiejętności - uczeń potrafi posługiwać się kończynami dolnymi podczas wykonywania  ćwiczeń na łyżwach, umie kierować umiejętnie ruchami swojego ciała w zależności od sytuacji zewnętrznej; odnośnie wiadomości -  wie, co to jest aktywność ruchowa; odnośnie postawy- uczeń potrafi współpracować w grupie, umie zastosować zdrowe zasady  rywalizacji w stosunku do siebie i innych.

            Do tej pory zorganizowano cztery wyjazdy. Lodowisko wynajmowano dla każdej grupy. Co zapewniło ogromny komfort. Całe lodowisko było do dyspozycji szkoły. Podczas pobytu na lodzie należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo i samoasekurację. Ci, którzy pierwszy raz stawiali „ślizgi’ na lodzie, robili to w kaskach i z pingwinkami, które pomagały utrzymać równowagę. Po kilku minutach jazdy z pingwinkiem, trzeba było je niektórym odbierać, ponieważ w niektórych przypadkach pingwinki miały przerażenie w oczach. W życiu tak szybko nie jeździły ;-).

            Nie było łatwo.  Były upadki i wzloty, ale uśmiech na twarzy był u wszystkich.  Kto nie miał swoich łyżew, mógł wypożyczyć na miejscu. W każdej lekcji brało udział jednorazowo około 40 osób.

            Pierwszą grupą, dla której zorganizowaliśmy wyjazd była 3LBC. Dorośli ludzie, a bawili się jak dzieci ;-). Opiekunami byli Piotr Kurkowski i ks. Krzysztof Olaś.

            Następny wyjazd był dla grupy 1LAB. Z zimowej atrakcji korzystaliśmy 22 stycznia. W tym przedsięwzięciu wzięli udział Monika Kwidzyńska i Piotr Kurkowski.

            Oczywiście nie zapomnieliśmy o gimnazjalistach - grupa 2gab pojechała 31 stycznia. W wyjeździe uczestniczyła  wychowawczyni 2ga Małgorzata Garkowska. Warto wspomnieć o Klaudii Grajek i Julce Kubackiej. Dziewczyny w zwiewny sposób, pokazywały piękne akrobacje na lodzie. Julka – raz w tygodniu uczestniczy w dodatkowych zajęciach, które odbywają się na lodowisku w Toruniu.

            Po kilku dniach przyszła kolej na 3 gab. Na zajęcia pojechaliśmy 5 lutego. Ta grupa była najmniejsza, bo liczyła 31 osób. Tą grupę dzielnie wspierała pani Danusia Trąbczyńska (wychowawczyni 3gb), Nadhir Mokhtar Kharroubi i Piotr Kurkowski.

            Koordynatorem wyjazdów była Lidia Kwiatkowska.