SiteLock

Wyróżnienie za film dokumentalny

            Opiekunami Bartosza byli nauczyciele Justyna Radzimińska i Marek Beyger. Konkurs, nad którym patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, cieszył się ogromnym zainteresowaniem – w sumie napłynęło około 1400 prac z kilkunastu krajów świata. Oprócz największej liczby prac z Polski, konkurs wzbudził zainteresowanie uczestników z Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

            Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Zofia Optułowicz-Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz licznie zgromadzeni goście.

            Delegacja naszej szkoły została również zaproszona do Instytutu Józefa Piłsudskiego na spotkanie z profesorem Wiesławem Janem Wysockim, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.