SiteLock

Spotkanie z policjantem

            Podczas rozmowy poruszanych było wiele tematów, które jeszcze dokładniej będą omawiane na kolejnych spotkaniach. Te odbędą się już z poszczególnymi klasami. Tomasz Stefański przestawił definicję osoby nieletniej. Opowiedział, na czym polega przemoc i cyberprzemoc oraz jakich zachowań powinni uczniowie unikać. Na ciekawych przykładach opowiedział o skutkach związanych z cyberprzemocą i cyberprzestępczością.

            Uczniowie dowiedzieli się także o problemach związanych z dopalaczami i narkotykami. Policjant podał na kilku przykładach, do jakich niebezpieczeństw może doprowadzić spożywania alkoholu przez osoby nieletnie i jaka jest odpowiedzialność karna dla osób, które z nim ten alkohol spożywają. Przypomniał także o bezpieczeństwie na drodze oraz podał kilka przykładów wypadków, których sprawcami były osoby piesze.

            Pod koniec lekcji uczniowie mieli czas, aby zadawać pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

            Kolejne spotkania z policjantem zaplanowane zostały dla klas gimnazjalnych. Pierwsze już 25 stycznia dla klasy 2GA, a kolejne na następnych godzinach wychowawczych.