SiteLock

Spotkanie rodziców z przedstawicielkami MOPS-u

            Coraz częściej słyszymy w mediach o przypadkach przemocy w rodzinie i ich tragicznych skutkach. W celu przybliżenia rodzicom problemu, pracowniczki społeczne przedstawiły kilka najważniejszych informacji nt. przemocy w rodzinie, ich rodzajów oraz faz. Rodzice uzyskali informacje, gdzie i kogo mogą prosić o pomoc w przypadku doświadczania przemocy lub jeśli są jej świadkami. Poznali procedurę zakładania „Niebieskiej karty”, dowiedzieli się kto może ją założyć.

            W drugiej części spotkania Ilona Pytel wyjaśniła, na czym polega praca Zespołu Interdyscyplinarnego. Rodzice otrzymali ulotki z informacjami o instytucjach, udzielających pomocy i wzór Niebieskiej Karty. Mamy nadzieję, że rodzice uznali informacje za ważne.