SiteLock

Filozoficzne wykłady na UMK

           W dniach 18 października – 22 listopada 2017 r. uczniowie szkoły mieli okazję poznać Instytut Filozofii UMK, na którym zorganizowano cykl pięciu wykładów odbywających się w kolejne środy.

         Tematyka spotkań była bardzo różnorodna. Prof. dr hab. Kinga Kaśkiewicz prowadziła dyskusję na temat pojęcia gustu i jego roli w sztuce współczesnej. Mgr Marta Chojnacka zwróciła uwaę na potrzebę istnienia autorytetów oraz przedstawiała etyczny wymiar relacji mistrz: uczeń. Następnie prof. dr hab. Marcin Zdenka skłanial do przemyśleń na temat granic między troską o siebie i egoizmem, charakteryzując też egotyzm i egocentryzm. Filozofia umysłu oraz kognitywistyka to z kolei pasja dr Anity Pacholik-Żuromskiej. Podsumowaniem całego cyklu była rozmowa na temat aktualności przemyśleń klasyków filozofii starożytnej i średniowiecznej.

           Uczniowie mieli okazję nie tylko do wysłuchania prelekcji, ale też wzięcia udziału w dyskusjach i wymianie poglądów z rówieśnikami ze szkół toruńskich. Przekonali się również, że filozofia ściśle wiąże się z innymi dziedzinami działalności człowieka, takimi jak: sztuka, psychologia, etyka, socjologia a nawet informatyka.

        Inicjatorami wyjazdów filozoficznych byli nauczyciele naszej szkoły: Justyna Radzimińska, Marek Beyger, Jarosław Kaliński oraz Monika Kwidzyńska.

 

                                                                                                                      Jarosław Kaliński