SiteLock

Stypendia Marszałka Województwa

            Kandydatów do stypendiów zgłosiło Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wysokość stypendium wynosi 300 złotych miesięcznie, wypłacane jest przez 10 miesięcy, od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. Głównym kryterium otrzymania stypendium są wyniki w nauce. Patrycja w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła średnią ocen 5,48. Jest uczennicą klasy biologiczno-chemicznej. Stypendystce gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

                                                                                                                                 DG