SiteLock

Ślubowanie mundurowców

            W święcie mundurówki uczestniczyli kadeci z "Wazówny" oraz zaproszeni uczniowie klas mundurowych z Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie. Na ślubowanie przybyli bliscy kadetów oraz zaproszeni goście: starosta Andrzej Okruciński, burmistrz Mariusz Piątkowski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu kpt. Witold Juszczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji podinsp. Artur Lipiński, reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu, dyrektor Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu Adam Kałużny, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie Stanisław Trawiński oraz nauczyciel klasy mundurowej Maciej Jasiński,  a także przewodnicząca Rady Rodziców "Wazówny" Katarzyna Pomiankiewicz oraz nauczyciele szkoły.

            Uroczystość przygotował i poprowadził kpt. rez. Sławomir Żochowski, poczet sztandarowy przygotował Piotr Kurkowski. Przebieg ślubowania zorganizowano wg. wzorców ceremoniału wojskowego. Rotę ślubowania odczytał wicedyrektor Dariusz Guzowski. Po ślubowaniu mundurowcy z "Działyńskiego" i "Wazówny" zaprezentowali pokazy sprawności wojskowej. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i ciastku. Słodki poczęstunek rozpoczęto od specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu.