SiteLock

Próbna ewakuacja

            Jak każdego roku o tej porze zorganizowano próbną ewakuację, aby przećwiczyć sposób opuszczania budynku w sytuacji zagrożenia. O godzinie dziewiątej zabrzmiał dzwonek, który sygnalizował alarm. Uczniowie wraz z nauczycielami opuścili szkołę sprawnie i zachowaniem zasad obowiązujących podczas pożaru. Spotkali się w miejscu wyznaczonym na zbiórkę. Dyrektor Piotr Wiśniewski przyjął od nauczycieli meldunki, w których ustalono liczbę ewakuowanych uczniów. Nikogo nie zabrakło. St.kpt. Piotr Kubacki, reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Sraży Pożarnej w Golubiu-Dobrzzyniu, ocenił pozytywnie przeprowadzone ćwiczenie. 

                                                                                                          Dariusz Guzowski