SiteLock

Odwiedzili groby Żołnierzy

             Były to odwiedziny grobów Żołnierzy, poległych za naszą wolność, szczególnie tych zapomnianych, leżących często poza cmentarzami.

            Dotarliśmy do grobów zapomnianych w naszej okolicy, które najpierw posprzątaliśmy, później zapaliliśmy znicze. Na trasie naszego rajdu odwiedziliśmy również cmentarz dobrzyński i zadbaliśmy o groby, na które już od dawna nikt nie zagląda.

            Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że ten Rajd Wszystkich Świętych stanie się cyklicznym przedsięwzięciem zadań klas mundurowych „Wazówny”.                                                                   

                                                                                               wychowaca I LD

                                                                                   kpt. rez. Sławomir Żochowski