SiteLock

Ślubowanie pierwszoklasistów

            Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem Zamku uczniom „Wazówny”. Uczynił to prezes Oddziału PTTK Stefan Borkowicz. Następnie dyrektor Piotr Wiśniewski przywitał uczestników spotkania – uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz gości: starostę Andrzeja Okrucińskiego i przewodniczącą Rady Rodziców Katarzynę Pomiankiewicz. Ks. Krzysztof Olaś udzielił pierwszoklasistom błogosławieństwa. Dyrektor przekazał pocztowi złożonemu z uczniów klas pierwszych (Wiktoria Szefler, Julia Skonieczna, Bartosz Owsianikow) sztandar szkoły. Ślubowanie poprowadził Piotr Kurkowski. Uczniowie wysłuchali krótkich przemówień i życzeń na nową edukacyjną drogę od starosty, przewodniczącej Rady Rodziców, dyrektora i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba Kamińskiego. Następnie dyrektor, wicedyrektor Dariusz Guzowski i wychowawcy klas – Małgorzata Kołodziejska, Elżbieta Wałaszewska i kpt. Sławomir Żochowski wręczyli uczniom pamiątkowe miniaturowe szkolne tarcze. Kpt. Żochowski wręczył również swoim wychowankom z klasy I LD naszywki-emblematy KLASA MUNDUROWA ZS1. Na zakończenie wystąpił chór „Cantus” pod deyrekcją Mariusza Rzepkowskiego. Całą uroczystość poprowadziła Monika Kwidzyńska.

            Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości spotkali się na słodkim poczęstunku i kawie.