SiteLock

Oratorzy na Zamku

            W tym roku naszą szkołę reprezentowało aż siedmioro uczniów. W kategorii szkół gimnazjalnych byli to Wiktoria Czarnecka, Szymon Melerski, Julia Pawlicka i Natalia Ryłowicz z klasy 3 GB przygotowywani przez Justynę Pietrzak oraz Michał Kot i Mikołaj Kot przygotowywani przez Elżbietę Wałaszewską. W kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych szkołę reprezentował Krzysztof Jabłoński z klasy 2 LA przygotowywany przez Elżbietę Wałaszewską.

            Nasi uczniowie prezentowali teksty o zabytkach Golubia-Dobrzynia, patronce szkoły Annie Wazównie, przedwojennym bohaterze Antonim Borzewskim, który zginął podczas ataku bolszewików na jego dom, oraz o przeżyciach członków najbliższej rodziny uczestników: babć, dziadków, których okrutnie doświadczyły trudne dzieje naszego kraju.

Elżbieta Wałaszewska