SiteLock

Święto Edukacji

             W spotkaniu w szkolnej auli uczestniczyli nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie, reprezentujący wszystkie klasy "Wazówny". Gościli też dwaj emerytowani dyrektorzy - Czesław Kołowski i Kazimierz Radecki.

            Dyrektor Piotr Wiśniewski podsumował miniony rok szkolny, wręczając nauczycielom okolicznościowe wyróżnienia i nagrody. Było też sporo życzeń. List gratulacyjny przesłali przedstawiciele samorządu powiatowego - Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Zbigniew Winiarski, Starosta  Andrzej Okruciński. Przekazali słowa wdzięczności za pracę i poświęcenie na rzecz kształtowania młodego pokolenia. Młode pokolenie, reprezentowane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego również dziękowało za edukacyjny trud. Życzenia w imieniu młodzieży złożyli Sandra Podczaska i Jakub Kamiński. Nie zabrakło ciepłych słów od Przewodniczącej Rady Rodziców Katarzyny Pomiankiewicz.

            Spektakl Szkolnego Koła Teatralnego wywołał salwy śmiechu na widowni. Zaprezentowany w nim obraz szkoły daleko różnił się od "Wazówny", jednak wiele podobieństw wyglądało wcale nie na przypadkowe. Na zakończenie spotkania uczniowie obdarowali nauczycieli różami i życzeniami.

            Tego samego dnia w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste spotkanie z wyróżniającymi się nauczycielami oraz  dyrektorami  placówek oświatowych. Podczas spotkania Starosta Andrzej Okruciński z Wicestarostą Franciszkiem Gutowskim i  Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  Małgorzatą Piaskowską złożyli życzenia przybyłym na uroczystość nauczycielom i dyrektorom oraz wręczyli im nagrody. Nagrodzeni pedagodzy "Wazówny" to Grażyna Modrzyńska i dyrektor Piotr Wiśniewski.
(https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4136,uroczyste-spotkanie-z-wyrozniajacymi-sie-nauczycielami-oraz-dyrektorami-placowek-oswiatowych-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej).

                                                                                                          Dariusz Guzowski

życzenia