SiteLock

Na wydziale biologii UMK

            Uczniowie zapoznali się z ofertą wydziału i wysłuchali krótkich wykładów. Różnorodność mikroorganizmów zamieszkujących nasz organizm omówiła dr hab. Grażyna Dąbrowska, natomiast do świata roślin żyjących w ekstremalnych warunkach zaprosiła nas dr hab. Agnieszka Piernik. Tajemnice regulacji ekspresji genów wyjaśnił dr hab. Janusz Niedojadło. Dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, opowiedział, jak radzi sobie każdy żywy organizm z wolnymi rodnikami, które powstają pod wpływem różnych czynników środowiska.

             Młodzież odwiedzająca wydział miała również możliwość uczestnictwa w przykładowych studenckich zajęciach laboratoryjnych. Nasi uczniowie oglądali komórki drożdży i dowiedzieli się, jaką rolę spełniają w badaniach molekularnych, obserwowali różne gatunków zwierząt bezkręgowych, zamieszkujących zbiorniki wodne,  modyfikacje czaszek  różnych kręgowców, poznali możliwości i sposoby badań człowieka żywego oraz szczątków ludzkich jako źródła wiedzy o ewolucji oraz życiu i śmierci człowieka. Uczniowie brali udział w pokazach najnowszych technik, wykorzystywanych w biotechnologii i badaniach molekularnych, tj. analizy zawartości cukrów         i białek w różnych produktach spożywczych. Obejrzeli inscenizację "Rana prawdę Tobie powie" przygotowaną przez studentów biologii sądowej,  kolekcję zwierząt z Muzeum Przyrodniczego oraz rośliny z  kultur in vitro.

                                                                                                          Anna Puchałka