SiteLock

Stypendia Starosty

            Wszyscy stypendyści to uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Zostali docenieni za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych. Stypendia i dyplomy odebrali laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego: Zuzanna Kwiatkowska, Agata Jabłońska, Monika Podraza i Marcelina Sikora; zwycięzca konkursu szczebla wojewódzkiego - Bartosz Laskowski; laureaci konkursów szczebla wojewódzkiego: Julia Kubacka, Nataniel Rutkowski oraz Zuzanna Chojnicka  – zwycięzca konkursu szczebla powiatowego.

            Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne. List gratulacyjny odebrał również Piotr Wiśniewski, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz nauczyciele: Justyna Radzimińska, Monika Kwidzyńska, Małgorzata Garkowska,  Joanna Wróbel oraz Marek Beyger.

            Gratulacje i serdeczne życzenia wszystkim złozyli: przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, starosta Andrzej Okruciński oraz wicestarosta Franciszek Gutowski.

                                                                                                                       Joanna Wróbel

 

Link do artykułu i fotografii:

https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4116,uroczyste-wreczenie-stypendiow-uczniom-szkol