SiteLock

Szkolenie dla Mentorów projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

             Projekt jest realizowany w ramach zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” programu rządowego BEZPIECZNA +. Realizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

            Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego i korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole. Ważnym celem będzie również podejmowanie działań profilaktycznych i zachęcania uczniów do odpowiedniej aktywności w sieci.

            Mentorem w projekcie dla gimnazjum jest pedagog Beata Stawska, która odbyła dwudniowe szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych Edukatorów. Drugim mentorem (w projekcie dla liceum) został Mariusz Rzepkowski, który odbędzie szkolenie w grudniu.

                                                                                                                                  DG