SiteLock

Astroteam w Planetarium

            Uczniowie Bartosz Laskowski – pomysłodawca projektu, Nataniel Rutkowski, Maciej Jarosław Wiśniewski, Maciej Wiśniewski i Wojciech Makuch zdobyli III miejsce w konkursie drużynowym. Mierzyli temperaturę Słońca wykonanym przez siebie radioteleskopem.

            Wśród wielu znakomitych gości byli marszałek Piotr Całbecki, wicekurator Maria Mazurkiewicz, dyrektor departamentu edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Domicela Kopaczewska, zastępca dyrektora departamentu Czesław Ficner oraz starszy wizytator Czesław Stawikowski.

            Młodzież otrzymała atrakcyjne nagrody, natomiast dyrektorzy szkół i opiekunowie uczniów podziękowania i upominki.           

                                                                                                                      Joanna Wróbel