SiteLock

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

            Rok szkolny 2017/2018 będzie rokiem bardzo krótkim. Rozpoczynamy  go 4 września, a zakończymy już 22 czerwca. Po odliczeniu wszystkich świąt, ferii i innych wolnych dni, pozostaną 34 efektywne tygodnie pracy. Jednak  nie z tego powodu zostanie on zapamiętany w annałach szkoły.

            W obecnym roku szkolnym, w ramach termomodernizacji,  dokona się wielka przemiana całego obiektu szkolnego. Modernizacja i remont budynku szkoły możliwe są dzięki staraniom  golubsko-dobrzyńskiego samorządu powiatowego, który jest organem prowadzącym naszą szkolę. Obejmie wiele istotnych zmian, które całkowicie poprawią stan techniczny budynku. Niedomagająca już i przeciążona instalacja elektryczna zastąpiona zostanie nową. Przy tej okazji zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie korytarzy i sal lekcyjnych. Całkowicie wymieniony zostanie system grzewczy; dotychczasowe piece miałowe, spalające niskiej jakości węgiel, zastąpione zostaną piecami gazowymi. Stare niesprawne grzejniki wymienione zostaną na nowocześniejsze i bardziej efektywne. Termomodernizacja obejmie również remonty  ubikacji, ocieplenie fundamentów, ścian i dachów. Wierzę, że w szkole będzie zdecydowanie cieplej i bardziej komfortowo. Na dachu szkoły zainstalowane będą nowoczesne solary obniżające koszty uzyskania ciepłej wody.

             Zakres prac, który w skrócie opisałem, jest ogromny. Ostatni raz szkoła przeszła tak  dużą rewitalizację w roku 2004, kiedy to ówczesny dyrektor szkoły mgr inż. Zbigniew Winiarski nadbudował nowe szydło szkoły, wzbogacając ją o kilka nowych klas.  Termomodernizacja, która  rozpoczęła się w drugiej połowie sierpnia ma zakończyć się w grudniu br. Rozległy front robót spowoduje reorganizację pracy szkoły. Przez kilka miesięcy nie zawsze będziemy mogli korzystać  z pracowni, w których odbywać się będą prace budowlane. Wyłączona z użytkowania będzie sala gimnastyczna, szatnie uczniowskie, sklepik szkolny czy stołówka. Z tego powodu w tym roku szkolnym nie będziemy korzystali z usług cateringu.

            Prace remontowe trwające wewnątrz  i na zewnątrz szkoły mogą powodować utrudnienia,  np. hałas. Będą one jednak maksymalnie minimalizowane, gdyż wszystkie ciężkie prace prowadzone będą w późniejszych godzinach dnia.

            Jestem całkowicie świadomy faktu, że po powrocie do domu Państwa dzieci mogą skarżyć się na wiele ograniczeń w poruszaniu się po szkole, na zapach farb, ciętego betonu i inne dyskomfortowe czynniki. Mam jednak nadzieję, że bez większych przeszkód wszyscy przetrwamy ten remont.   

            Zapewniam, że szkoła i trwające prace budowlane będą kontrolowane przez nadzór budowlany również w aspekcie bezpieczeństwa Państwa dzieci, co dla mnie będzie priorytetem.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

            Termomodernizacja  to ogromnie ważna przemiana szkoły w bardziej ekologiczną. Ufam i wierzę, że wszystkie prace w ramach termomodernizacji zakończą się w terminie i nowy rok - 2018 powitamy już w pomalowanej, ciepłej i pachnącej czystością szkole. Czego Państwu,  młodzieży, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz sobie gorąco życzę.

 

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                                               Piotr Wiśniewski