SiteLock

Z Forum Dialogu

            Uczniowie poznawali kulturę i historię Żydów w trakcie warsztatów, spotkań oraz rozmów ze świadkami historii. Poszukiwali też materiałów o golubskich i dobrzyńskich Żydach, czytając książki, przeszukując Internet i rozmawiając ze swoimi bliskimi.

            Efektem tej pracy było stworzenie trasy wycieczki, która przedstawiała najciekawsze miejsca związane żydowskimi mieszkańcami naszego miasta.

            Wycieczka rozpoczęła się na ulicy Zamkowej, w miejscu, gdzie stała jedna z golubskich synagog. Gości przywitał Kuba i opisał cele wycieczki i trasę. O synagogach golubskich opowiadał Kacper i Łukasz. Następnym punktem wycieczki był hotel "Vabank". Informacje o poprzednich właścicielach przygotowały: Sandra i Zuzia. Trzeci punkt wycieczki zaprowadził naszą grupę do Dobrzynia, gdzie przy terenie obecnego Zakładu Budowlanego „Adabet” istniała synagoga główna, wzniesiona z kamienia i używana zazwyczaj w czasie świąt żydowskich. Posiadała swój mniejszy odpowiednik, z którego korzystano na co dzień.

            Następnym punktem było miejsce, gdzie przed wojną był cmentarz żydowski. Znajdował się on przy dzisiejszej ulicy Rypińskiej, obejmował 2,6 hektara. Został zburzony w 1940 roku przez Niemców. Po cmentarzu nie ma już żadnych pozostałości. Następnym punktem była ulica Katarzyńska, gdzie znajdowały się domy bogatych kupców żydowskich(zniszczone przez Niemców w trakcie drugiej wojny światowej), jedna ze szkół religijnych, a także kino. O tej ulicy opowiadali Michał i Bartek. Informacjami, które zaciekawiły uczestników wycieczki był repertuar kinowy, który wywoływał negatywne reakcje społeczeństwa polskiego, a to z tej przyczyny, że filmy były o tematyce lekkiej, żeby nie nazwać nawet pornograficznej.

            Przespacerowaliśmy się ulicą Piłsudskiego do ostatniego punktu naszej wycieczki. Na tej ulicy można zobaczyć charakterystyczną niską zabudowę przedwojenną, gdzie mieszkali Żydzi.

Ostatnim punktem był pomnik poświęcony pamięci pomordowanych Żydów Golubia-Dobrzynia. Historię zagłady i budowy pomnika opowiedzieli nam: Łukasz, Alicja i Natalia.