SiteLock

"Wazówna" podczas pikniku na Zamku

                Na scenie zaprezentowały się dwie grupy. Uczniowie pod kierunkiem Justyny Pietrzak przygotowali występ kabaretu "Pod górkę". Natomiast grupa uczniów pod kierunkiem Beaty Kowalskiej prezentowała projekt "Kontusz sarmacki wyrazem światopoglądu".

            Przy stoisku "Wazówny" można było spotkać się z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych - Joanną Wróbel, Bogdanem Sękiem, Grażyną Modrzyńską i Anną Puchałką. Nauczyciele astronomii udostępnili sprzęt, dzięki któremu można było spojrzeć w niebo. Były także prezentacje nt. biologii, chemii i geografii. Zainteresowani rozwiązywali krzyżówkę z nagrodami, którą przygotował Marek Beyger.

                                                                                                                      Dariusz Guzowski