SiteLock

Bezpieczne wakacje

            W szkole gościli kpt. Witold Juszczak z Komendy Powiatowej PSP oraz st. asp. Daniel Piotrowski z Komendy Powiatowej Policji. Poprowadzili dwie pogadanki. Na jednej lekcji spotkali się z gimnazjalistami, a na drugiej z licealistami.

            Funkcjonariusze straży i policji omówili wiele aspektów bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. Informowali o zagrożeniach związanych z turystyką i rekreacją (pobyt nad wodą czy w górach), przypomnieli zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. Mówili o zagrożeniach związanych z Internetem. Sporo czasu poświęcili również przypomnieniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i z dopalaczami oraz narkotykami.

            Goście to doświadczeni funkcjonariusze, dlatego nie ograniczali się do rozważań teoretycznych. Uczestniczyli w wielu akcjach związanych z omawianymi zagadnieniami i mogli podzielić się z młodzieżą swoim doświadczeniem. Ich pogadankę uzupełnił szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa Piotr Kurkowski, który jest ratownikiem WOPR oraz organizatorem różnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

                                                                                               Dariusz Guzowski